சஹானா கவிதைகள்

0

1)

ஊர் ஒரு எல்லையோடு
முடிவடையவில்லை
எல்லைக்கு பின்னும்
தொடர்கிறது அதே ஊர்
மொட்டை மாடியில் நின்று
பார்க்கிறேன்

நீண்டு சென்று கொண்டே
இருக்கிறது
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை
மலை தான் இந்த ஊரின்
எல்லை எனினும்
மலைக்கு அந்த புறமும்
விரிந்து செல்லும் வேறொரு ஊர்
அங்கும் இங்கு போலவே
பாயக்கூடும் அருவி
பாயக்கூடும் என்ன பாயும் அருவி

குரங்குகள் கும்மாளமிடும்
மரங்கள் மக்கள் கடைகள் வீதிகள் வீடுகள் தொழில்கள்
பாகுபாடின்றி
பெய்யும் மழை

வானக் கூரை ஒன்றேதான்
கால நிலையும் வேறில்லை
குளங்களும் ஆறுகளும் சாலைகளும்
குறிஞ்சி முல்லைக்கு பின்பான
மருத நில பரப்பும் வேறுபட்டிருக்காது
காற்றின் பசுமையும் மாறாது

ஊரில் எல்லாம் இருக்கிறது
ஊர் பெயரில் என்ன இருக்கிறது

***

2)

தண்ணீரில் முகம் பதித்து
வையகம் எங்கும் ஒளி வீசி
குளிர் இரவில் போர்வையாகி
இந்த பூமியில் இல்லாமலே
உலகில் வாழும் நிலவே
உனக்கு எத்தனை வயது

***

3)

ஏ பழுதடைந்த கடிகாரமே
பழுதான நேரத்தை
ஏன் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாய்
போரடிக்காதா

***

சஹானா

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here