‘பிடி’ தளர்ந்தும் தளராமலும்

0

உலகைச் சூழ்ந்த கோவிட் பிடியின் இருண்மையிலிருந்து சில நாட்களாய் வேறு ஒரு சம்பவத்தை உலகமே கவனித்தது. அதுவும் சீனா தான், 16 யானைகள் தான் வாழும் சூழலில் (வனப்பகுதி) இருந்து இடம்பெயர ஆரம்பித்து சுமார் 15 மாதங்களாகப் பயணித்து வருகிறது. வீட்டிற்குள் முடங்கிக் கிடக்கும் நாம், நம்மைச் சுற்றியிருக்கும் பட்சிகளையே புதிதாகப் பார்ப்பது போல உலகம் முழுக்க இந்த யானைக் கூட்டத்தை ரசித்து வருகிறது…

செய்திகளைக் கடந்த உணர்வு…

இந்த இதழில் எல்லா முகப்புப் படங்களோடும் யானையின் படத்தை பகிர்கிறோம். நம் கவனத்தை திசை திருப்பும் நாளொரு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் அது தன் வனம் திரும்பும் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கிற உலகோடு நாமும்….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here