கவிதைக்காரன் இளங்கோ கவிதைகள்

0

அங்கிருந்து இதனை நோக்கி..

சரி
பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்றபோதும்
இளகவில்லை மனம்

குடைந்தபடி உருளும் சொற்கோளங்கள்
சரிந்து விழுகின்ற தருணம்
உவப்பாக இல்லை

வெயில் அகன்று துலங்கும் திரைக்கு பின்னே
மௌனமாக நின்றிருக்கும் நிழலை
கையில் எடுத்துக்கொண்டேன்

இந்த இரவுக்கு நீ
ஆதரவாக இரு

சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்

***

சொல்லியான பின்..

உராயாமல் பேச்சு குறுகின
மஜ்ஜையின் பிசுபிசுப்பை அறிந்து
அலுங்கி சிரிக்கிறாய்

மேலும் பல மைல்கள் கடக்கவிருப்பதை
குறிப்பிட்டு
பேசாமல் நடக்கும்படி

முன்னே விரிந்திருக்கிறது
பாதை

***

Split Alter

ஆளுக்கொரு ஜோக் சொல்லிக்கொள்வதில்
என்ன இருக்கிறது

அவரவருக்கான ஒரு ஜோக்கும்
ஜோக்கராகும்
மனமும்

***

நியமங்கள்

பறவையே
வலசைக் காற்றில் மிதந்தலை
நின் அலகுத் துளையை நிரடும் வைகறை ஒளி
எம்மொழி மினுக்கம்

*

நீங்கிடத் துயிலும் மலர் மோனம்
தலைகீழ் உலகை
பறித்து
வீசுகிற தொலைவில்
புலர்
வழி

*

எவ்வெப்போதும் இருந்திருந்த ஒளியூடே
சில்லிட்டு தெறிக்கிறாய்
மனமாக

கைவாகில் என்ன உண்டு

உன்மத்தம்
மற்றும்

சிறு திமிர்

***

நாம் நீங்கள் மற்றும் அவர்கள்..

எந்திரங்கள் உராயும் நிசியில்
பொறுத்திருந்து
உரசிக்கொள்ளும் சொற்ப முத்தத்தை விட்டு
சரசரவென உதிர்கிறது
சயனத்துரு

***


கவிதைக்காரன் இளங்கோ
[email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here