அளவு – கிரிஷாந்

0


வானம்
குடையின்
இன்னுமொரு அளவு .
மழை பூமியின் அளவுகோல் .
கட்டடங்கள்
மனிதனின் .
சொற்கள் எனது .
வானம் விரிகிறது .

கிரிஷாந்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here